پوستر همایش

مجتمع رسانه ای راه و ساختمان با همکاری شهرداری منطقه سه برگزار می کند:

گردهمایی

طراحان و سازندگان منطقه سه

تاریخ برگزاری : 17 و 18 تیر 1399 - ساعت:8/30  تا 17
محل برگزاری : مرکز همایش های باغ موزه دفاع مقدس

Image
Image