گردهمایی طراحان و سازندگان منطقه 3
دومین همایش و نمایشگاه نما با محوریت مصالح و جزئیات اجرایی
کمپین نما هویت شهر ما
جشنواره چهره سال راه و ساختمان

مقدمات اولیه برگزاری همایش

تحقیق و بررسی موضوع همایش
تشکیل کمیته علمی و محتوایی
عقد قرارداد های لازم

کمیته اجرائی همایش

برنامه ریزی امور اجرایی همایش
تعیین وظایف تیم اجرایی.
ثبت نام مدعوین

امور رسانه و تبلیغات

طراحی پوستر و کاتالوگ همایش
راه اندازی وب سایت همایش
تعامل با رسانه ها.

اجرای همایش

دعوت از میهمانان همایش
برنامه ریزی کنداکتور سخنرانان
اجرای همایش

تصاویری منتخب از همایش های برگزارشده

ارتباط سریع باما